Wonen

Schuldsaldoverzekering

Gelinkt aan je KBC-krediet

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is gelinkt aan je KBC-krediet. De verzekering volgt met andere woorden altijd automatisch de nog uitstaande schuld. Ook als je je krediet gedeeltelijk vervroegd terugbetaalt of als je een flexibel krediet hebt. Je bent op die manier altijd voor het correcte bedrag verzekerd.

Premies

Betaling op vier vaste trimestriële vervaldagen

Afhankelijk van je leeftijd, medische toestand en risicoverhogende factoren zoals bijvoorbeeld roken

Elk trimester opnieuw berekend op basis van de openstaande schuld. Er is dus geen oververzekering in geval van vervroegde terugbetaling op het krediet.

De premies voor Belgische rijksinwoners zijn onderworpen aan een verzekeringstaks van 1,1% (als het gaat om waarborgen of wedersamenstellen van een hypothecaire lening voor onroerend goed) en 2% in andere gevallen.

Dekkingspercentage

Het dekkingspercentage van de schuldsaldoverzekering drukt uit welk percentage van de uitstaande schuld verzekerd is. Ideaal is een dekkingspercentage van 100%. Zo ben je zeker dat andere kredietnemers of erfgenamen zijn vrijgesteld van alle verdere aflossingen, mocht je overlijden.

In de polis wordt er geen verzekerd kapitaal opgenomen aangezien de verzekering gelinkt is aan het KBC-krediet. Er wordt verwezen naar de uitstaande schuld van het KBC-krediet.

Fiscaal

Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn de volgende fiscale stelsels mogelijk:

Vlaamse woonbonus (eigen woning)

Waalse wooncheque (enige en eigen woning)

Individueel leven (niet eigen woning)

Of, op welk bedrag je fiscaal voordeel kunt genieten en hoe groot het fiscaal voordeel is, hangt af van je individuele situatie en is onder voorbehoud van toekomstige (wets)wijzigingen.

Als er fiscaal voordeel geweest is, al is het slechts op één premie, dan is de uitkering belastbaar. Je kunt er ook voor kiezen om de premies niet fiscaal in mindering te brengen.

Wat is niet verzekerd?

Zoals bij elke verzekering zijn er ook hier uitsluitingen, onder andere

Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.

Overlijden van de verzekerde door geweldpleging of actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen.

Offerte aanvragen

U moet uw e-mailadres invullen.
U moet uw vraag invullen.
.