Vastgoed in het nieuws

Energielabel heeft geen effect op prijs van huis

Volgens Noorse onderzoekers houden kopers geen rekening met de energiewaarde van een huis en zijn ze niet bereid meer te betalen voor een zuiniger pand.

Volgens Noorse onderzoekers houden kopers geen rekening met de energiewaarde van een huis en zijn ze niet bereid meer te betalen voor een zuiniger pand.

De meeste huizenkopers houden bij hun keuze geen rekening met het energieprestatiecertificaat, zo stelden onderzoekers van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU) vast.

Een energieprestatiecertificaat of EPC bevat een score die aangeeft hoe energiezuinig een huis is. In de meeste Europese landen is zo'n certificaat verplicht als je een huis verkoopt of verhuurt. Zo weet de koper of huurder hoeveel hij bijvoorbeeld aan verwarming zal moeten betalen.

Prijsstijging voor invoering van EPC

Hoe zuiniger het huis, hoe minder de energie zal kosten, hoe meer geld kopers uitsparen en hoe meer ze kunnen betalen voor dat huis. De achterliggende redenering lijkt evident maar wordt in de praktijk weinig toegepast.

De onderzoekers gingen in Noorwegen na wat het effect van de invoering van dat energielabel was op de prijs van huizen. De prijzen stegen wel sinds de invoering van het label in 2010, maar voor die zuinige huizen stegen de prijzen ook al voor de invoering.

'Energielabels hebben geen enkel effect op de prijs', besluit professor Olaf Olaussen van de NTNU Business School.


Nederlandse studie

De Noren hebben echter ernstige bedenkingen bij die eerdere studies. Zo toonden die alleen de situatie na de invoering van het energielabel, niet de situatie ervoor. Bovendien werd er bij die studies meestal gekeken naar een periode die niet langer was dan een jaar.

Eerdere studies toonden wel een effect. 'We stelden vast dat volgens sommige Europese studies, vooral een Nederlandse studie, energielabels een groot verschil maakten voor de prijs', zegt Olaussen.

Prijsevolutie over langere periode

De onderzoekers ontdekten prijsevoluties over een langere periode. 'We stelden vast dat de huizen waarvan de prijs verhoogde na de invoering van het energielabel, die prijsverhoging ook kenden voor de invoering', zegt Olaussen. Die prijsverhoging had dus mogelijk een andere oorzaak.

Olaussens team onderzocht de Noorse huizenprijzen van 2000 tot 2014, dus een lange periode, zowel voor als na de invoering van het EPC in 2010. Ze zagen dat het energielabel inderdaad een impact had op de prijs als ze de Nederlandse onderzoeksmethode hanteerden. Maar als ze de data wat grondiger gingen bestuderen, verdween dit effect.

Snelle biedrondes

'Ik denk niet dat de meeste mensen wakker liggen van een energiescore wanneer ze een huis kopen', zegt Olaussen. 'Andere factoren spelen een rol, zeker in een markt zoals de onze, met snelle biedrondes. Dan ga je niet denken van: 'Dit huis heeft een A-score, ik kan dus wat meer betalen'.

Ook snelle biedrondes hebben een impact. In Noorwegen kunnen kandidaat-kopers zich inschrijven voor een biedronde. Zodra die begint, kunnen de prijzen snel oplopen bij huizen die erg in trek zijn.

Bron: http://Trends-Knack